PZHGP
Oddział 0100
Ostrów Wlkp.

Kontakt

Adres korespondencyjny:

PZHGP Oddział 0100
Ostrów Wlkp.
63-421 Wysocko Małe
ul. Dobra 6

e-mail: marcinglapa2015@gmail.com

Administrator strony:

Marcin Glapa
tel. +48 693 112 091
e-mail: marcinglapa2015@gmail.com

Okręg

Okręg Kalisz

Oddziały

0494 Chocz
096 Jarocin
097 Kalisz
098 Kępno
0498 Ostrzeszów
0413 Krotoszyn
099 Odolanów
0102 Sieradz
0418 Sycowsko-Ostrzeszowski

Pogoda

windy.com
pogodynka.pl
pogoda.interia.pl
accuweather.com
foreca.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 216448

Tłumaczenie Strony

Informacje o stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...

Aktualności

Składanie Ofert na sezon lotowy 2023

1.    Opis zamówienia:
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług: przewóz/gotowość przewozu zwierząt
Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy usługi
Gotowości i/lub przewozu zwierząt (gołębi).  
Ilość kursów – 5 w okresie
Termin świadczenia usługi: od 06.05.2023r. do 23.05.2023r. zgodnie z Obowiązujące w 2023 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski PZHGP Zarząd Główny oraz regulaminem PZHGP Oddział Ostrów Wielkopolski.
Samochód  przystosowany do transportu przyczepy
Wymagania wobec wykonawcy:
1. Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia
2. Pojazd wykorzystywany do świadczenia usług musi posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC.
3. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca podstawi samochód zastępczy w ciągu 30 minut od chwili powiadomienia.
Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego
Oferta powinna zawierać:
-gotowość transportu
- cenę brutto za gotowość przewozu dla każdego z transportu w okresie 2 dni od daty wyjazdu
-cenę brutto za przeprowadzony transport zwierząt z rozbiciem
 trasa w tą i z powrotem oraz oddzielnie z możliwością postoju do 1 dnia lub do 2 dni od daty wyjazdu            
Oferty należy składać w terminie do dnia 15-02-2023r. do godz. 17.00  u  Skarbnika Oddziału Ostrów Wlkp. do dnia 15-03-2023r ul. Północna 36 63-400 Ostrów Wlkp.

2.    Opis zamówienia Rachmistrz

Usługa świadczona od 01-03-2023r do 31-12-2023r
Zarząd PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. zbiera oferty na rachmistrza Oddziału na rok 2023. Wszystkich zainteresowanych ofertą na rachmistrza zgodnie z Obowiązującym  w 2023 roku Regulaminami Współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski PZHGP na rok 2023 Zarządu Głównego oraz regulaminami na rok  2023 PZHGP Oddział Ostrów Wielkopolski. prosimy o złożenie oferty u
Skarbnika Oddziału Ostrów Wlkp. do dnia 15-02-2023r ul. Północna 36 63-400 Ostrów Wlkp.

3. Opis zamówienia sprzątanie kabiny.
Zarząd PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. zbiera oferty na sprzątanie i dezynfekcje  kabiny transportowej gołębi pocztowych w okresie  od  15-04-2023 do 30-09-2023r
prosimy o złożenie oferty u Marcina Glapy do dnia 15-02-2023r ul. Północna 36 63-400 Ostrów Wlkp.
4. Opis zamówienia konwojent gołębi pocztowych.
Zarząd PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. zbiera oferty na konwojenta gołębi pocztowych na rok 2023 w okresie od 15-04-2023 do 30-09-2023 r
prosimy o złożenie oferty u Skarbnika Oddziału Ostrów Wlkp. do dnia 15-02-2023r ul. Północna 36 63-400 Ostrów Wlkp..

Dla 5. Opis zamówienia kierowca zestawu do przewozu i transportu gołębi pocztowych.
Zarząd PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. zbiera oferty kierowcę zestawu ciężarowego  do przewozu i transportu gołębi pocztowych na rok 2023 w okresie od 15-04-2023 do 30-09-2023 r z Obowiązującym  w 2023 roku Regulaminami Współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski PZHGP na rok 2023 Zarządu Głównego oraz regulaminami na rok  2023 PZHGP Oddział Ostrów Wielkopolski. prosimy o złożenie oferty
Marcina Glapy do dnia 15-02-2023r ul. Północna 36 63-400 Ostrów Wlkp.
6. Oferta  załadunek oraz przewóz
 Zarząd PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. zbiera oferty   na załadunek oraz przewóz klatek do transportu gołębi pocztowych  za okres od 15-04-2023 do 30-09-2023 z punktu wkładań ul. Dobra 6 Wysocko Małe na punkt wkładań ul. Towarową Ostrów Wlkp. prosimy o złożenie oferty u Skarbnika Oddziału Ostrów Wlkp. do dnia 15-02-2023r ul. Północna 36 63-400 Ostrów Wlkp..

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem jakiej oferty  kopert tyczy. Zarząd PZHGP Ostrów Wlkp. zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty nie spełniających wymagań formalnych.

 

 

Ptasia Grypa i brak zezwolenia na wystawienie gołębi z Powiatu Ostrowskiego

Ze względu na pojawienie się Ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ,Gołębie pocztowe  z Powiatu Ostrowskiego nie uzyskały zezwolenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii , dokumentu koniecznego do możliwości wystawienia gołębi. Wobec powyższego Gołębie z Powiatu Ostrowskiego nie mogą być dostarczone na  71. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych (6-8.01.2023).

Loty gołębi dorosłych 2023r

LP

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ODDZIAŁ

A

B

C

M

GMP

REJON

INTER

OKRĘG

SUPER MARATON

1

07.05.2023

GŁOGÓW

ODDZIAŁ

A

               

2

14.05.2023

NOWA SÓL

ODDZIAŁ

A

               

3

21.05.2023

CYBINKA

ODDZIAŁ

A

               

4

28.05.2023

LUCKENWALDE

ODDZIAŁ

A

B

   

GMP

 

INTER

   

5

04.06.2023

LUCKENWALDE

ODDZIAŁ

A

B

   

GMP

 

INTER

   

6

11.06.2023

BRAUNSCHWEIG

ODDZIAŁ

 

B

C

 

GMP

REJON

INTER

   

7

18.06.2023

PEINE

ODDZIAŁ

 

B

C

 

GMP

REJON

INTER

   

8

25.06.2023

PEINE

ODDZIAŁ

 

B

C

 

GMP

REJON

INTER

   

9

01.07.2023

BRUKSELA

       

M

     

OKRĘG

SUPER MARATON

10

02.07.2023

LUCKENWALDE

ODDZIAŁ

A

B

   

GMP

 

INTER

   

11

09.07.2023

BORKEN

ODDZIAŁ

   

C

M

GMP

REJON

INTER

OKRĘG

SUPER MARATON

12

16.07.2023

BRAUNSCHWEIG

ODDZIAŁ

   

C

   

REJON

INTER

   

13

23.07.2023

BORKEN

ODDZIAŁ

   

C

M

 

REJON

INTER

OKRĘG  

14

30.07.2023

DUNKIERKA

       

M

     

OKRĘG

SUPER MARATON

Wykaz obrączek 2023

sekcja II   1 do 2400

Sekcja I     2401 do 5700

Sekcja V    5701 do 7700

Sekcja  IV   7701 do   12000

Sekcja III 12001 do 13000

Pozostałe 13001 do 16000

 

Życzenia

„Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc
Bożego Narodzenia rozjaśniona światłem wewnętrznym”( brat Roger Schütz)

Szanowni Koledzy i Koleżanki

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i pokoju.

Niech staną się okazją do refleksji nad prawdziwymi wartościami.

Narodził się Chrystus, nadzieja ludzkości na lepsze jutro.

Oby Jego chwała i moc były dla nas drogowskazem.

Niech magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia

Będzie wypełniony Bożym Błogosławieństwem, radością, szczęściem, zdrowiem,

Wzajemnym szacunkiem i życzliwością. Traktujmy każdego tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani, nie patrząc na innych , pamiętając, że każde dobro zaczyna się od  każdego z nas i jest miłe Temu kogo Narodziny rodzinnie świętujemy.

 

Życzymy wspaniałych Świąt, niepowtarzalnej atmosfery,

Dobrych chwil przeżywanych w gronie najbliższych.

Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie pokój,
szczęście, zdrowie, wzajemne zrozumienie, poszanowanie innych oraz wszelką pomyślność w życiu osobistym i zawodowym.

Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski

Umowa rejonowa na rok 2023

Rejon 2023

Umowa

Instrukcja konwojenta dla aplikacji "gołębie loty"

Wyciąg z regulaminu

13. Do obowiązków konwojenta należy:
a. karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi Zarządu organizującego
lot,
7
b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu, ale zawsze w
miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. w odpowiedniej odległości od
zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten
telewizyjnych i radiowych. Start gołębi do lotu może nastąpić najwcześniej po 15
minutach od terminu wschodu słońca ustalonego dla miejscowości, z której
wypuszczane są gołębie.
c. stosować się do wytycznych otrzymanych od Zarządów organizujących lot,
d. w przypadku lotu rejonowego, okręgowego lub ogólnopolskiego współdziałanie z
delegatem tej jednostki i podporządkowanie się jego decyzjom,
e. oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca, z którego wypuszczono
gołębie,
f. wykonanie elektronicznego potwierdzenia odlotu gołębi aplikacją Gołębie Loty
zgodnie z instrukcją dla konwojenta, a w przypadku losowym uzyskanie
potwierdzenia odlotu gołębi od uprawnionego przedstawiciela Związku.
14. Zarządy organizujące poszczególne loty mają obowiązek dopilnować, aby zostało
wykonane elektroniczne potwierdzenie odlotu gołębi na platformie internetowej
GOLEBIELOTY.PL , które należy następnie wydrukować, podpisać i opieczętować.
Wypuszczenie gołębi może mieć miejsce maksymalnie 2 km od miejsca wskazanego
przez Zarząd Główny PZHGP na stronie internetowej – www.pzhgp.pl w zakładce „Wsp.
Geograficzne”. W przypadku wypuszczenia gołębi w większej odległości od miejsca
wskazanego na stronie internetowej należy na tę okoliczność sporządzić protokół. Ponadto
współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi do sporządzenia listy
konkursowej muszą być zgodne ze współrzędnymi podanymi na stronie internetowej –
www.pzhgp.pl.
15. W przypadku losowym potwierdzenia odlotu gołębi dokonać może uprawniony
przedstawiciel Związku ( z lotów zagranicznych osoba upoważniona przez organizację
narodową zrzeszoną w FCI ) , jednakże na tą okoliczność musi zostać sporządzony
protokół przez Zarząd organizujący lot. Zarządy Oddziałów lub Okręgów PZHGP z
terenu, których odbywają się odloty gołębi zobowiązane są do delegowania swojego
przedstawiciela w celu potwierdzenia tego faktu. Koszty dojazdu przedstawiciela na
miejsce wypuszczenia pokrywa jednostka organizująca dany lot. Druki potwierdzenia
odlotu gołębi (wg wzoru wydanego przez Zarząd Główny PZHGP) muszą być podpisane i
opieczętowane (niekserowane podpisy i pieczątki) przez Zarząd Okręgu. W przypadku
braku oryginalnych podpisów i pieczątek oraz pieczątki organizatora lotu delegat jest
zobowiązany odmówić potwierdzenia odlotu i o zaistniałym fakcie poinformować
jednostkę nadrzędną. Delegat potwierdzający odlot gołębi obowiązkowo wpisuje nazwę
miejscowości, datę i godzinę wypuszczenia, swój nr telefonu kontaktowego, składa podpis
i potwierdza to pieczątką delegującej go jednostki. Przy locie okręgowym w przypadku
losowym delegowany przedstawiciel okręgu spełniający wymogi ( udział minimum 5
zestawów kabinowych tego Okręgu), posiadający odpowiednią pieczątkę jest uprawniony
do potwierdzenia odlotu wszystkim oddziałom startującym z jednej miejscowości,
jednakże na tą okoliczność musi zostać sporządzony protokół przez Zarząd organizujący
lot. Kserokopie potwierdzenia odlotu gołębi oraz sporządzony protokół należy przed
następnym lotem dostarczyć do Okręgu.

Instrukcja do aplikacji inetrnetowej dla konwojenta

Wykaz obrączek rok 2022r

Sekcja 3  0 do 1000

Sekcja 2 1001 do 4200

Sekcja 1 4201 do 7200

Sekcja 5 7201 do 9200

Sekcja 4 9201 do 13800

Pozostałe 13801 do 16000

Zasady Typowania

Typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na Lot

·  opcja typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot, to:

·  1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 10, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do GMP.

·  (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.

·  3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.

·  Bez względu na status opcji typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot:

 

Typowanie do Intermistrzostwa (tzw. seryjność "C")

·  opcja typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot, to:

·  1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 5, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do Intermistrzostwa.

·  (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.

·  3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.

·  Bez względu na status opcji typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot:
 

Hodowcy, którzy posiadają zegary elektroniczne umożliwiające wpisywanie liter typują


- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S
- Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie, aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje:
( SM )
Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne, które umożliwiają typowanie przez tzw.
( * ) typują :

- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca, który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje: ( * ) dopisując długopisem.„NIE OŁÓWKIEM” !!! ( M ) na liście startowej jak i zegarowej.

Hodowca, który nie zaznaczy ( M )będzie miał zaliczone pierwsze 10 gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 i do GMP, a 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20.

Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery S , M :
- Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )
- Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )
w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię 5 z 10 z 50, a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje : ( S M )

13. Przypominamy:
każdy hodowca ma obowiązek zaznaczenia serii na liście zegarowej, której zgodność z listą startową potwierdzą wyznaczone osoby.